Cu VertiSal

Actualizări program salarii VertiSal
VertiSal Actualizarea 232 din 12.07.2024
      *A fost modificat calculul salarial începând cu luna iulie 2024 pentru a ține cont de noul salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, de 3.700 lei lunar, conform HG 598/6 iunie 2024 și de suma netaxată de 300 lei, conform OUG 59/6 iunie 2024.
În venitul brut care se ia în calcul la stabilirea plafonului lunar de 4.000 lei inclusiv, prevăzut la art. LXXIII din OUG 115/2023, nu se mai include contravaloarea tichetelor de masă, respectiv indemnizația de hrană, pentru perioada iulie-decembrie 2024, conform Art.V din OUG 87/28 iunie 2024.
      *Salariul de baza minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcțiilor rămâne 4.582 lei/luna iar pentru sectorul agricol și industria alimentară rămâne 3.436 lei/luna (OUG 93/31.10.2023).
      *La stabilirea contribuției CAS/CASS plătite de către angajator până la nivelul contribuției aferente salariului minim, unde este cazul, considerăm 3.400 lei (3.700-300) înafară de sectorul agricol și industria alimentară, unde este 3.436. Suma netaxată de 300 lei se scade doar la încadrarea de 3.700, adică minimul stabilit prin HG (Articolul LXXIII (1) a) din OUG 115 /14.12.2023), minimul pentru domeniul agro fiind stabilit prin OUG (93/31.10.2023). Pe aceasta tema s-ar putea sa se decida altfel prin instructiunile D112.
      *Au fost mărite rubricile din Nomenclatoare>>Antet societate, pentru datele responsabililor, la 40 de caractere.
      *Vă reamintim că termenul de transmitere în REviSal a modificărilor salariilor este de 20 de zile lucratoare, adică cel mai târziu în 26 iulie 2024.
      *Declarația 112 pentru luna iulie 2024 va aparea ulterior.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.97 şi VertiSal.exe 4.8.6.
VertiSal Actualizarea 231 din 10.06.2024
      *Pe Listare>>Liste>>Automate a fost adaugată lista Tichete. Cu click dreapta puteţi stabili listele de interes cu criteriile de selecţie dorite.
      *Începând cu data de 1 iulie 2024, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, va fi 3.700 lei lunar, conform HG 598/6 iunie 2024.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.96 şi VertiSal.exe 4.8.6.
VertiSal Actualizarea 230 din 18.05.2024
      *A fost modificată D112 conform Ord.723/22.04.2024:
-a fost adăugată la tipul rectificativelor: Declarație rectificativă depusă ca urmare a unei notificări de conformare.
-a fost adăugată rubrica: "Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, conform art. 76 alin. (4^1) lit. i) din Codul fiscal"
-în validatorul ANAF a fost corectată validarea rubricii: "B4_5 - Baza CASS", pentru a ține cont de concediile medicale pentru care nu se datorează CASS, conform OUG 34/2024. Din păcate pentru lunile ianuarie-martie, validarea nu a fost corectată, având atenționare dacă aveți cazuri de concedii mdicale acordate in baza OUG 158/2023 pentru care nu se datorează CASS – aceasta însă nu afectează transmiterea declarațiilor.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_16052024.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J21.0.1.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.95 şi VertiSal.exe 4.8.6.
VertiSal Actualizarea 229 din 29.04.2024
      *Conform OUG 34/11.04.2024 se calculează sanătate asupra indemnizaţiilor aferente concediilor medicale doar pentru codurile de indemnizaţie: 01(boală obisnuită), 07(carantină) şi 10(reducere timp muncă cu 1/4).
Se aplică şi pentru indemnizaţiile aferente concediilor medicale a căror perioadă de acordare încetează după data de 12.04.2024 (adică şi pentru certificatele din lunile ian-apr.2024 care se continuă după 12.04.2024 - inclusiv).
Cum începând cu ianuarie 2024 s-a datorat CASS pentru toate concediile medicale acordate în baza OUG 158/2005, dacă aveţi asemenea concedii medicale, înafara codurilor:01,07 si 10, care se acorda cel puţin până la 12.04.2024, va trebui să recalculaţi fără a reţine CASS pentru acestea.
Pentru a controla modul de calcul al CASS asupra concediilor medicale în perioada ianuarie-aprilie 2024, pe Nomenclatoare>>Parametri>>2024, găsiţi rubrica "Fără CASS pentru CM diferite de: 01,07,10". Prestabilit bifată. Folosiţi optiunea nebifată doar pentru a identifica diferentele de plătit salariatilor respectiv de diminuat contribuţia la sănătate.
O explicaţie detaliată găsiţi în Adresa CCF nr. 2226/24.04.2024 transmisa Ministerului Finanțelor.
Încă nu au fost publicate modificările necesare la declaratia 112 în concordanta cu OUG 34/2024.
      *A fost adăugată pe Nomenclatoare>>Parametri>>2024>>rubrica "Nr.pers.handicap angaj. prop. program lucr." care permite optarea pentru luarea în calcul la numarul de persoane cu handicap angajate a unei persoane indiferent de programul de lucru sau proportional cu programul de lucru.
De exemplu pentru o persoană cu handicap angajata cu prog. 4 ore/zi: Bifat=0,5 persoane, Nebifat=1 persoana. Prestabilit nebifat (cum calcula și până acum).
      *A fost adăugată opţiunea de a afişa pe fluturaşii detaliaţi şi în statul de salarii XLS rubrica "Total de plată" care conţine Rest de plata + Totalul sumelor neimpozabile care nu sunt acordate în avans.
Pe Nomenclatoare>>Parametri>>2024, găsiţi rubrica "Afişez Total de plată pe fluturaşi şi stat xls". Prestabilit nebifată.
      *Pentru rotunjirea numărului de zile de concediu de odihnă restant la care are dreptul salariatul la încetarea contractului, în funcţie de perioada lucrată, pe Nomenclatoare>>Parametri>>2024>>"Rotunjire drept zile CO" puteţi opta pentru: rotunjirea prin adaos (în sus), pentru valori >=0.5 prin adaos, în rest prin lipsa, respectiv prin lipsa (în jos). Prestabilit prin adaos (cum se calcula şi până acum).
*Au fost introduse validări suplimentare la concediile medicale suportate din Fondul de accidente de muncă si boli profesionale, pentru a evita operarea eronată.
      *La statul salarii în format Excel:
- a fost adăugată coloana Zile CO restant – contine CO acordat la încetarea contractului (acum Zile CO conţine doar zilele de concediu curent),
- au fost adăugate coloane cu sumele neimpozabile operate pe Sporuri sau pe Venituri neimpozabile,
- au fost adăugate coloane cu sporurile nete, pentru cele operate ca sumă netă,
- s-au colorat distinctiv antetul coloanelor pe categorii de elemente de pontaj.
      *A fost modificat modulul de plăti carduri, pentru a selecta separat şi sporuri neimpozabile (delegare+detaşare+detaşare internaţională) respectiv (alte neimpozabile înafară de delegare/detaşare). Ambele în variantele "în avans" respectiv "la lichidare".
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_19042024.zip) – este doar o corectie, nu aplica OUG34/2024. Versiunea PDF-ului declarației este D112_J20.0.7.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.94 şi VertiSal.exe 4.8.6.
VertiSal Actualizarea 228 din 16.02.2024
      *A fost adaugată o verificare a setării Windows privind limba pentru programele non-unicode. Dacă aceasta nu este Română(România), diacriticele nu sunt afişate corect în VertiSal, şi veţi primi o atenţionare în ecranul principal care cuprinde şi actiunea necesară pentru afişarea corectă.
      *A fost corectată o eroare tehnică manifestată printr-un mesaj de eroare la reindexare. Reindexarea se efectua corect, dar apărea un mesaj de eroare în legatură cu un tabel inexistent.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.93 şi VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 227 din 15.02.2024
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_14012024.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J20.0.1.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem >> Versiune, trebuie sa aveți Salar010.exe 10.9.92 și VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 226 din 01.02.2024
      *A fost adăugată posibilitatea efectuării calculului salarial doar pentru poziția curentă în Operare>>Pontaj. Astfel, cu Alt+C sau click se păstrează funcționalitatea anterioară, adică calculul pentru toți salariații iar cu click-dreapta se efectuează calculul doar pentru poziția curentă. Are sens pentru firmele cu sute de salariați, reducând semnificativ durata operației.
      *Pentru luna ianuarie 2024, pentru pensii facultative, asigurări voluntare de sănătate și abonamente activități sportive, nu s-a inițializat contribuția angajatorului pentru lunile 2-12 din 2024 cu 0, existând posibilitatea ca suma neimpozabilă provenită din acestea să nu fie corectă, în situația în care totalul (ianuarie 2024 + lunile 2-12 din 2023) depășeau plafonul legal de 400 Euro (respectiv 100 Euro pentru activități sportive). După actualizarea curentă, trebuie să dați un calcul pentru corectarea situației.
      *Programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF nu este încă actualizat pentru anul 2024 (nu avem nici proiect de ordin pentru aceasta).
      *În urma actualizării curente, pe Sistem >> Versiune, trebuie să aveți Salar010.exe 10.9.91 și VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 225 din 22.01.2024
      *Începând cu ianuarie 2024, plafonul de 10.000 lei/lună pentru acordarea facilităților pentru salariații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară, se determină proporțional cu perioada/fracția din luna în care își desfășoară activitatea la angajatorul curent (OUG 115/2023, art.LIII (45)). În VertiSal am diminuat plafonul doar pentru zilele dinaintea angajării, respectiv după lichidare, dacă acestea au intervenit în luna curentă.
      *Începând cu ianuarie 2024, contribuția la pilonul II devine 4,75% (LEGEA 411/18.10.2004, art.43 (4)). Astfel salariații din IT, construcții, agricultură și industria alimentară, beneficiari de facilități care nu optează pentru contribuția la pilonul II vor avea CAS în procent de 20,25% pentru veniturile sub plafon.
      *Începând cu ianuarie 2024, pentru tichetele de masă și tichetele de vacanță se va datora CASS (LEGEA 296/26.10.2023, art.26)
      *Începând cu ianuarie 2024, este eliminată excepția de la plata CASS pentru concediile medicale acordate în baza OUG 158/2023. Aceasta se menține pentru accidente de muncă sau boli profesionale, în baza Legii nr. 346/2002.
      *Începând cu ianuarie 2024, suma neimpozabilă pentru abonamente sportive se va acorda în limita a 100 Euro anual, față de 400 Euro în 2023 (OUG 115/14.12.2023, art.LIII (46)).
*Începând cu ianuarie 2024, în categoria sumelor neimpozabile limitate la 33% din salariul de încadrare lunar se includ și sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil (OUG 115/14.12.2023, art.LIII (3)). În VertiSal aveți elementul de pontaj predefinit "Sume pentru educație timpurie copii". Dacă este cazul se pot adăuga unui salariat mai multe poziții, în condițiile în care se face limitarea automată la 1.500 lei/poziție.
      *Începând cu ianuarie 2024, se elimină din lista avantajelor neimpozabile indemnizația de telemuncă de 400 lei/lună.
      *Pentru contractele de activitate sportivă, baza de impozitare se determină prin scăderea din venitul brut a contribuției de sănătate. Anterior impozitul se aplica la venitul brut.
      *Începând cu veniturile lunii ianuarie 2024, se clarifică luna pentru care se consideră acordat un anumit avantaj în natură din lista celor care se includ în plafonul neimpozabil de 33% din salariul de bază.
Se consideră venituri aferente lunii în care se aprobă decontul, respectiv venituri aferente lunii în care sunt acordate, în situaţia în care nu există obligaţia prezentării unor documente justificative:
- sumele reprezentând contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, pentru angajaţii proprii şi membrii de familie ai acestora.
Se consideră venituri aferente lunilor corespunzătoare celor pentru care s-a efectuat plata, pe baza documentelor justificative:
-sumele reprezentând contribuţiile la un fond de pensii facultative suportate de angajator pentru angajaţii proprii,
-sumele reprezentând primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament suportate de angajator pentru angajaţii proprii,
-sumele reprezentând contravaloarea abonamentelor sportive suportate de angajator pentru angajaţii proprii,
-sumele suportate/acordate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaţilor proprii în unităţi de educaţie timpurie, potrivit legii.
      *Programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF nu este încă actualizat pentru anul 2024.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem >> Versiune, trebuie să aveți Salar010.exe 10.9.90 și VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 224 din 08.01.2024
      *A fost adăugată opțiunea de a lista salariații încadrați cu salariul minim brut pe economie și vechimea contractului peste 2 ani/sau apropiată de 2 ani (Listare >> Liste >> Lista salariați >> Dacă se alege "Da" la "Doriți să fie trecute salariile de încadrare pe listă sau nu?". Puteți opta între salariații cu contracte de peste 24 de luni, între 23 și 24 de luni, între 22 și 23 de luni, respectiv toate contractele.
      *Pe Operare>>Operații de grup>> Modificare salarii, funcții, altele..>> aveți un buton de filtrare "Cu sal. minim"... Peste 2 ani, respectiv care sunt aproape (peste 1 an și 11, 10 sau 9 luni).
      *Începând cu ianuarie 2024, în ecranul principal veți regăsi avertismente în cazul contractelor de muncă mai vechi de 2 ani, cu salariul de încadrare egal cu salariul minim brut.
      *Vă reamintim că prin OUG 115/14.112.2023, Art. LXXII se prevede suma neimpozabilă de 200 de lei (și) începând cu 1.01.2024 până la 31.12.2024, nu însă și pentru angajații cu contracte de muncă mai vechi de 2 ani, pentru care prin negociere trebuie stabilite salarii de încadrare mai mari decât salariul minim brut pe economie.
      *A fost modificat calculul salarial începând cu noiembrie 2023 pentru a ține cont la limitarea facilităților (pentru salariații cu facilitățile pentru IT, construcții, agricultură și industria alimentară) de veniturile obținute în străinătate. Limitarea facilităților se face la valoarea cea mai mică dintre 10.000 și venitul brut obținut în România. Nu se modifică nimic dacă nu aveți completate rubricile "Zile/sume străinătate" din Operare >> Pontaj.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_19122023.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J19.0.1.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem>>Versiune trebuie să aveţi Salar010.exe 10.9.89 şi VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 223 din 15.12.2023
      *Au fost corectate erori tehnice in legatură cu D112, aparute odată cu actualizarea precedentă.
VertiSal Actualizarea 222 din 14.12.2023
      *A fost actualizată declarația D112 pentru luna noiembrie 2023 conform Ordinului comun nr. 1994/880/1181/4594 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 11.12.2023.
      -În Operare >> Date privind salariații, a fost adăugată bifa "din Ucraina" - pentru salariați, cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. O găsiți sub rubrica Observații. Nu are influență în calcule.
Salariații care beneficiază de facilități pentru IT nu pot beneficia de 200 lei neimpozabili.
      - În Operare >> Pontaj, pentru salariații cu facilitățile pentru IT, construcții, agricultură și industria alimentară, începând cu noiembrie 2023 au fost adăugate rubricile "Zile/sume străinătate" (lângă Ore lucrate 100%). Aici vor trebui completate numărul de zile lucrate în afara României, respectiv venitul brut obținut în afara României în luna curentă.
      -Limitarea facilităților trebuie făcută valoarea cea mai mică dintre 10.000 și venitul brut obținut în România.
      -La persoanele detașate trebuie trecută perioada detașării pentru toate tipurile de detașări.
      *A fost modificat formatul de fișier pentru plăți carduri ING. În Parametri puteți opta între cele 3 variante disponibile.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_13122023.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J19.0.0.
      *În urma actualizării curente, pe Sistem >> Versiune, trebuie să aveți Salar010.exe 10.9.87 și VertiSal.exe 4.8.5.
VertiSal Actualizarea 221 din 22.11.2023
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaraţiilor 112, pus la dispoziţie de ANAF (D112_22112023.zip). Versiunea PDF-ului declaraţiei este D112_J18.0.4.
Au fost corectate validări pentru societăţile din domeniul agricultură şi industrie alimentară.
VertiSal Actualizarea 220 din 22.11.2023
      *Pentru a ușura verificarea CAS la firmele cu facilități din domeniile: IT, construcții, agricultură și industrie alimentară, fost adăugată rubrica "Contr.CAS 21.25%", după rubrica "Opt.PilonII" în statul de salarii format Excel. Se poate obține și valoarea reținerii cu 25% făcând diferența dintre "Contr.CAS" și "Contr.CAS 21.25%".
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112, pus la dispoziție de ANAF (D112_21112023.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J18.0.3.

VertiSal Actualizarea 219 din 13.11.2023
      *A fost actualizat calculul salarial pentru luna noiembrie 2023 conform L.296/26 octombrie 2023.
      - Scutirea de impozit pe venit pentru veniturile din salarii în IT se acordă doar pentru partea din veniturile brute lunare până la 10.000 de lei.
      - Și salariații din IT beneficiază de cotă redusă de CAS (-3.75 - contribuția la pilonul 2 de pensii), ca și cei din construcții, agricultură și industria alimentară și pot opta pentru plata integrală. Ar trebui să li se aducă la cunoștință această opțiune. Pe baza unei cereri scrise a angajaților, se poate bifa în Operare >> Date despre salariați >> "Optează pentru contribuția la pilonul 2 de pensii".
      - Se datorează CASS și pentru salariile din construcții, agricultură și industria alimentară cu facilități.
      - Facilitățile pentru IT, construcții, agricultură și industria alimentară se aplică doar unde este declarată funcția de bază.
      - Practic au fost uniformizate facilitățile pentru: IT, construcții, agricultură și industria alimentară.

VertiSal Actualizarea 218 din 03.11.2023
      *Doar pentru luna octombrie 2023 și doar pentru societățile din domeniul agriculturii și industriei alimentare care nu beneficiază de facilități, pe Nomenclatoare>>Parametri, a fost adăugată o bifă "Beneficiază de 200 lei neimpozabili la salariul minim 3000 (OUG nr. 168/2022 Art. XXXVII)". Prestabilit nefișat. Dacă se bifează, salariul minim luat în considerare pentru a beneficia de cei 200 lei neimpozabili va fi considerat 3000, altfel va fi considerat 3300.
Suntem nevoiți să lăsăm această posibilitate datorită multiplelor variante de interpretare a legii.
      *Dat fiind că începând cu noiembrie 2023, facilitățile din domeniile: IT, construcții, agriculturii și industriei alimentare, se vor acorda doar pentru angajații cu funcția de bază, pe Listare>>Liste>>Lista salariați, puteți alege categoriile: Toate, Funcția de bază, Înafara funcției de bază, Alte categorii, pentru a-i identifica mai ușor. De asemenea, a fost adăugată o coloană "Tip angajat" la variantele Excel pentru Lista salariați și Stat salarii.

VertiSal Actualizarea 217 din 02.11.2023
      *Pentru luna octombrie 2023, nu se modifică calculul salarial față de actualizarea precedentă, declarația D112 în formatul actual confirmând interpretările noastre.
      *A fost actualizat începând cu luna noiembrie 2023 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcțiilor la 4.582 lei/lună iar pentru sectorul agricol și industria alimentară la 3.436 lei/lună, conform OUG.93/2023.
      *A fost adăugat formatul de export plăți carduri pentru CEC Bank.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declarațiilor 112 pentru luna octombrie 2023, pus la dispoziție de ANAF (D112_31102023.zip). Versiunea PDF-ului declarației este D112_J18.0.0.

VertiSal Actualizarea 216 din 18.10.2023
      *Pe Nomenclatoare>>Parametri>>Pontaj, dacă este bifată rubrica "Afișez Salar net în Operare>>Pontaj", pe lângă afișarea în Operare>>Pontaj, rubrica Salar net este afișată și pe fluturașul detaliat.
      *Pe Nomenclatoare>>Parametri>>ITM, dacă debifați rubrica "Apare pe CIM rubrica dată/motiv încheiere", aceste elemente nu mai sunt afișate la sfârșitul contractului.

VertiSal Actualizarea 215 din 16.10.2023
      *A fost actualizat salariul minim brut pe țară garantat în plată la 3300 lei, începând cu octombrie 2023 (cf. HG 900/2023). În Nomenclatoare>Parametri se va regăsi 3300 și pentru firmele din domeniul agriculturii și industriei alimentare, salariul minim specific de 3000 fiind gestionat intern de aplicație. Suma de 200 lei scutită de contribuții sociale și impozit (cf. OUG 168/2022, art.XXXVII) se păstrează în continuare. Pentru domeniul agriculturii și industriei alimentare, noi interpretăm că se beneficiază de această scutire de 200 lei, în situația în care nu se beneficiază de facilități. Rămâne însă să vedem validatorul D112.
      *A fost reproiectat modulul de plăți pe card.

VertiSal Actualizarea 214 din 29.05.2023
      *A fost adaugata posibilitatea operarii concediului de ingrijitor conform art.24 din L283/2022. Pe Operere>>Pontaj, dupa apasarea butonului "+Alte elemente" puteti completa rubrica "Z.co.ingrij". Aceste zile vor trebui incluse si in rubrica "Zile libere platite". Zilele de concediu ingrijitor sunt platite de angajator. Asupra lor nu se datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate. Daca aveti cazuri, in declaratia D112 veti avea avertizari legate de contributia la sanatate, aceste zile nefiind detaliate.
      *Lista "Avantaje acordate in luna" cuprinde acum date despre sumele impozabile si neimpozabile pentru toate avantajele, indiferent ca sunt operate prin: Sporuri, Venituri neimpozabile, Pensii facultative, Asigurari voluntare de sanatate sau Abonamente sport.
A fost adaugat si formatul Excel pentru aceasta.
      *A fost adaugata "Lista calcul concediu odihna" (in dreapta butonului "Concedii odihna" varianta XLS), care detaliaza calculul concediului de odihna si stabilirea mediei zilnice.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaratiilor 112, pus la dispozitie de ANAF (D112_17052023.zip). Versiunea PDF-ului declaratiei este D112_J17.0.11.

VertiSal Actualizarea 213 din 01.05.2023
      *A fost actualizat Registrul de Evidenta a Salariatilor corespunzator versiunii 6.0.9 a aplicatiei pusa la dispozitie de catre ITM. Se aplica incepand cu luna martie 2023 si cuprinde :
            -Actualizarea COR, in conformitate cu ordinele de modificare si completare a Clasificarii Ocupatiilor din Romania emise pana la 26.10.2022
            -Actualizat nomenclatorul Nationalitate, Marea Britanie devenind non-UE
            -Pentru clientii care utilizeaza VertiRVS (pentru pastrarea Registrului de evidenta a salariatilor gestionat in VertiSal, la sediul angajatorului, atunci cand serviciile de personal-salarizare sunt externalizate), actualizarea la sediul angajatorului se va face odata cu primul export transmis.
      *A fost adaugata o noua categorie de avantaje: "alte avantaje (impozabile) in bani/natura". Puteti defini pe Nomenclatoare>>Nomenclator elemente de pontaj>> Sporuri pentru care sa selectati acesta categorie in rubrica "Raportare distincta in D112 ca tip venit". Sporurile/avantajele astfel definite vor fi impozabile si se vor reflecta in D112 pe anexa 1.2 in sectiunea E.3.A, rubrica "Orice alte sume sau avantaje in bani sau in natura".

VertiSal Actualizarea 212 din 03.04.2023
      *A fost adaugata posibilitatea obtinerii registrului de evidenta a salariatilor in format XLS pe: Raportari>>Registru evidenta salariati>>Butonul cu iconita Excel din dreapta butonului Registru.
      *Au fost adaugate note contabile pentru detalierea avantajelor acordate.
      *A fost corectata declaratia D112 in cazul in care la o firma care beneficiaza de facilitati (constructii/agricultura/industria alimentara), o persoana are mai multe contracte, dintre care pe unele beneficiaza de facilitati si pe altele nu beneficiaza (de exemplu salariat si administrator).
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaratiilor 112, pus la dispozitie de ANAF (D112_23032023.zip). Versiunea PDF-ului declaratiei este D112_J17.0.8.

VertiSal Actualizarea 211 din 10.03.2023
      *A fost adaugata o noua categorie de avantaje: "Avantaje neimpozabile nedetaliate". Puteti defini pe Nomenclatoare>>Nomenclator elemente de pontaj>> sporuri pentru care sa selectati acesta categorie in rubrica "Raportare distincta in D112 ca tip venit". Sporurile/avantajele astfel definite vor fi neimpozabile si se vor cumula in D112 pe rubrica E3_69 (Venituri neimpozabile).
Precizam ca aceasta este o varianta alternativa la operarea sumelor neimpozabile pe Operare>>Venituri neimpozabile (disponibila si anterior), care se cumuleaza pe aceeasi rubrica in D112.
      *Pe Listare>>Liste, a fost adaugata lista Avantaje (pe randul de jos), pentru evidentierea avantajelor care au o componenta neimpozabila.

VertiSal Actualizarea 210 din 06.03.2023
      *A fost modificat importul din fisier xls pentru asigurari sanatate/abonamente servicii medicale.
      *A fost modificat calculul sumei netaxabile (200 lei) cf. OUG 168/2022, suma fiind diminuata aferent zilelor de concediu medical neplatite (unde este necesar stagiul de cotizare dar nu este indeplinit).
      *Au fost corectate sumele trecute pe retineri pentru cazurile in care un salariat are intr-o luna mai multe asigurari de pensii private la acelasi fond de pensii/ mai multe asigurari de sanatate la acelasi asigurator/ mai multe abonamente sport la acelasi prestator.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaratiilor 112, pus la dispozitie de ANAF (D112_03032023.zip). Versiunea PDF-ului declaratiei este D112_J17.0.6.

VertiSal Actualizarea 209 din 25.02.2023
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaratiilor 112 aferente lunii ianuarie 2023, pus la dispozitie de ANAF (D112_23022023.zip). Versiunea PDF-ului declaratiei este D112_J17.0.4.

VertiSal Actualizarea 208 din 17.02.2023
      *A fost actualizata declaratia D112 conform Ordin 165/2023.
      *In declaratia D112, pe anexa 1.2 - Date asigurati, a fost adaugat un tab E.3.A. continand datele despre sporuri, avantaje si sumele neimpozabile care se declara in D112, unele distinct, altele cumulate in aceeasi rubrica.
      *A fost actualizat programul folosit la validarea declaratiilor 112 aferente lunii ianuarie 2022, pus la dispozitie de ANAF (D112_15022023.zip). Versiunea PDF-ului declaratiei este D112_J17.0.0.