Contact
Actualizari program salarii
 

Actualizari program

 
Actualizarea 186 din 06.01.2022
      *Au fost actualizati parametri pentru anul 2022: salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata (2.550 lei lunar, fara exceptie pentru posturi cu studii superioare si vechime >1 an - Hot.1071/2021) , salariul mediu brut (6.095 lei - L.318/2021), zile libere, numar zile lucratoare.
      *Pe Listare>>Liste, in dreapta-jos a fost adaugat butonul "Automate". Cu click dreapta puteti stabili listele de interes cu criteriile de selectie dorite. Cu click stanga, se creaza in directorul VertiSal\Utile\DeTrimis\llaaaa\nume_director_firma toate listele pentru care ati optat in format PDF, XLS sau DOC.
      *Pentru deciziile viitoare a fost modificat termenul de contestare de la 30 la 45 de zile de la comunicare conform L.269/2021.
      *Daca se ajusteaza intervalul de interes, se cuprind in lista persoanelor lichidate si lichidarile pentru care s-au intocmit acte aditionale de incetare contract, cu efect intr-o luna viitoare.
      *La Operatii de grup>>Modificare salar incadrare, pe butonul Vechime/Studii, puteti filtra persoanele cu vechime de peste 2 ani avand salariul minim (daca aveti cazuri). Pana la finalul anului 2023 nu (mai) este foarte util.
      *Avertizarea privind numarul maxim de zile de concediu medical acordat de medicul de familie apare la peste 4 zile, nu la 10 cum era anterior.
      *Puteti alege sa omiteti din declaratia D112 salariati cu CNP-ul necompletat (straini care nu au primit inca NIF) pentru a putea depune declaratia. Evident, creantele fiscale declarate vor fi diminuate.

Actualizarea 185 din 04.11.2021
      *Au fost implementate modificarile generate de OUG 111/02.10.2021 si normele de aplicare Ordin 947/15.10.2021.
A fost modificat calculul somajului tehnic suportat de stat, in sensul ca sumele se limiteaza la 75% din castigul salarial mediu brut prevazut de Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021. Pana in octombrie se limita la castigul salarial mediu brut aferent anului 2020.
Au fost modificate listele "Cerere somaj tehnic", "Declaratie somaj tehnic", "Lista somaj tehnic"
Fisierele salvate in format PDF se vor trimite prin email catre AJOFM, renuntandu-se la utilizarea portalului aici.gov.ro pentru aceasta.
      *Au fost modificate listele "Stat Z.lib. parinti", fisierul XLS corespunzator listei "Lista OUG 110" conform OUG 110/2.10.2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si conform Procedurii din 7.10.2021.

Actualizarea 184 din 07.10.2021
      *Prin OUG 74/2021 se introduce o exceptie la art.22 alin.(1) din OUG 158/2005:
(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), indemnizatia prevazuta la art. 18 lit. b) se suporta pentru o perioada de 5 zile din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in cazul in care se instituie masura carantinei la intoarcerea pe teritoriul Romaniei, pentru o persoana care s-a deplasat in interes personal intr-o zona in care la momentul deplasarii exista epidemie, risc epidemiologic sau biologic...
      Prin ORDIN 1.898 din 20 septembrie 2021, normele OUG 158/2005 sunt modificate astfel ca la articolul 37, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, cu urmatorul cuprins:
(7) Persoanele asigurate care beneficiaza de concediu medical pentru carantina completeaza o declaratie pe propria raspundere, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 7^1 la prezentele norme, care se depune la platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, care se pastreaza de catre acestia si se prezinta organelor de control.
      In VertiSal, la Operare>>Concedii medicale, la parasirea rubricii "Cod indemnizatie", daca s-a selectat "Carantina", trebuie sa specificati daca instituirea carantinei survine ca urmare a unei deplasari in interes personal intr-o zona unde exista epidemie, sau nu. Daca se apasa butonul "Int.pers.", se va completa rubrica Observatii cu "INT.PERS" si vor fi suportate din FNUASS doar zilele lucratoare din primele 5 zile de carantina, restul zilelor de carantina ramanand neplatite.
      Modelul declaratiei pe proprie raspundere pe care trebuie sa o completeze angajatii carantinati (Declaratie_Carantina_ORD1898_2021), il regasiti in format doc si pdf in subdirectorul "Utile" din directorul VertiSal.
      *A fost adaugata "Adeverinta retineri" (Pe Listare>>Adeverinte>>Retineri), care prezinta istoricul retinerilor terti/interne pentru fiecare salariat, distinct pe beneficiar+act retinere. Se pot edita individual, pentru cateva persoane pe care le puteti selecta sau pentru toate persoanele care au operate retineri.

Actualizarea 183 din 26.07.2021
      *Conform ORDIN MMPS nr.585/02.07.2021 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca - in vigoare din 19.07.2021, in contractul individual de munca, la "Atributiile postului", dupa "Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca" a fost adaugat: ", cu exceptia microintreprinderilor cu pana la 9 salariati, definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor completa o scurta caracterizare/descriere a activitatii"
      De asemenea la capitolul "Drepturi si obligatii generale ale partilor", la punctul "Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:" a fost adaugata o litera "sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat".
      In VertiSal a fost modificat modelul CIM in concordanta cu acestea, pentru contractele care vor fi generate dupa aceasta actualizare.
      Pentru contractele existente, recomandam intocmirea de acte aditionale prin care se adauga la CIM noua obligatie a angajatorului si totodata se realizeaza informarea angajatilor. Pentru aceasta, pe Operare>>Operatii de grup>>Modificare salarii, functii, alte,>>la "Tip modificare" alegeti "Alte modificari", optati pentru unul dintre modurile de numerotare si dati un click in casuta din antetul coloanei "Selectat". Apoi puteti vizualiza lista de verificare si daca este corecta, apasati butonul "Creaza aditionale". Dupa aceasta, pe Operare>>Acte aditionale, daca va pozitionati pe un act astfel generat, pe listare puteti opta pentru generarea fisierelor PDF pentru toate actele.
Puteti adauga acte aditionale si individual, alegand la natura modificarii "Alte modificari" si completand (se completeaza automat) la explicatie "?text_adit_Pensii_private_2021_07.cfg".
      Daca doriti modificarea textului propus, puteti edita continutul fisierului "text_adit_Pensii_private_2021_07.cfg" aflat in directorul aplicatiei.
      Va reamintim ca daca nu vizualizati corect diacriticele, aceasta se corecteaza daca la nivel de sistem la Language>>Administrative language settings>>Language for non-unicode programs, alegeti Romanian (Romania).

Pagina - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
- 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40
- 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 -
Copyright © 2006-2023 S.C. Verticas S.R.L. Toate drepturile rezervate.             Termeni si conditii