Cu VertiSal

Condiţii de utilizare

Informații despre site-ul nostru

Verticas S.R.L. cu sediul Arad, Strada Ioan Alexandru, numărul 1, bloc 14, apartament 12, judeţul Arad, România, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J02/1155/2005, deține site-ul www.verticas.ro.
Site-ul vă permite să găsiți informații și să vă documentați cu privire la serviciile si produsele Verticas.

Exonerare de răspundere. Limitările răspunderii

Orice persoana care accesează, foloseste sau se bazează pe acest site, sau pe informaţii, produse, sau servicii disponibile pe acest site, o face pe propriul sau risc.
Verticas S.R.L. nu acceptă nicio răspundere în legatură cu site-ul www.verticas.ro, si prin aceasta absolviti Verticas S.R.L. de raspundere in legatura cu orice pierdere, cheltuiala, pretentie sau prejudiciu, fie direct, indirect, special sau derivat, izvorat din orice informatie, material sau continut aflat pe acest site, sau orice actiuni sau tranzactii rezultand din acestea.
Verticas S.R.L. nu oferă nicio garanţie, fie expresă sau implicită, cu privire la operarea, integritatea, disponibilitatea sau funţionalitatea acestui site sau cu privire la exactitatea, integralitatea sau corectitudinea oricaror informaţii conţinute de acest site. Verticas S.R.L. nu ofera nicio garanţie, fie expresă sau implicită, că produsele, informaţiile sau fişierele disponibile pe acest site sunt lipsite de viruşi, materiale distructive sau cod care poate să corupă, compromită sau să pună în pericol funcţionarea sistemului, reţelei, componentele sau programele folosite. Verticas S.R.L. nu răspunde pentru orice erori sau omisiuni ale acestui site. Informaţiile, produsele sau serviciile conţinute de acest site pot fi modificate fără o prealabilă notificare.

Acord

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu prezentele condiţii de utilizare.
Folosind acest site înţelegeti şi acceptaţi condiţiile prevăzute anterior. Orice folosire neautorizată, incluzând, fără restricţii, reproducerea sub orice formă, încadrarea, asocierea, utilizarea, publicarea, transmiterea printr-un serviciu de difuzare, adaptarea sau modificarea, permiterea, oferirea sau expunerea în scopuri comerciale a unei copii, distribuirea şi/sau comunicarea conţinutului sau materialelor, precum şi a unei adaptări a conţinutului sau materialelor de pe acest site este strict interzisă.
În cazul în care nu sunteți de acord cu orice parte din aceste condiţii de utilizare, vă rugăm să nu folosiți site-ul.

Legea aplicabilă

Aceste condiții de utilizare și orice litigiu care ar putea decurge din utilizarea site-ului sunt guvernate de legea română.

Ultima actualizare: 02.01.2023