Cu VertiSal

Politica de confidențialitate a datelor

Această este politica de confidențialitate aplicată de compania Verticas S.R.L., operatorul de date al site-ului verticas.ro. Verticas.ro colectează și stochează date cu caracter personal pentru a putea furniza produsele şi serviciile oferite. Site-ul web respectă Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR) - Regulamentul Uniunii Europene 679/2016, aplicabil începând cu data de 25 mai 2018.

Date personale:

Termenul "date cu caracter personal" se referă la informațiile privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Categorii de date personale:

Datele personale pe care le colectăm sunt furnizate de dvs.: prin e-mail, prin intermediul formularului de comanda, a formularului de contact, prin intermediul serviciului de asistență al clienților şi include: nume, prenume, funcția, cont bancar, adresă de facturare, adresă de email, număr de telefon, IP, versiune browser şi sistem de operare. Persoanele vizate nu sunt obligate să furnizeze aceste date, însă refuzul determină imposibilitatea întocmirii contractului şi a facturii.

Scopul colectării datelor cu caracter personal:

Colectăm datelor cu caracter personal pentru a ne conduce activitatea şi a furniza produsele şi serviciile pe care le oferim, inclusive pentru generarea contractelor de licenţiere şi a facturilor pentru licențele achiziționate, activarea licențelor și informarea clienților cu privire la noutaţi legislative sau actualizări ale aplicaţiilor, precum și pentru respectarea obligațiilor din termenii licenței prin acordarea asistenței referitoare la funcționarea aplicaţiilor pe care le furnizăm.
Verticas S.R.L. nu colectează date cu caracter personal considerate „sensibile”, care fac obiectul unor condiții de prelucrare speciale, cum ar fi datele care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane.
Site-ul verticas.ro nu utilizează cookie-uri și nu stochează pe dispozitivele utiliyatorilor parole sau alte elemente de identificare.

Divulgarea datelor personale:

Informațiile cu caracter personal nu sunt dezvăluite către terți, cu excepția autorităților de reglementare și altor autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin mijloace legale sau statutare. Vom dezvălui datele tale cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit.

Utilizarea și stocarea datelor cu caracter personal:

Datele personale vor fi utilizate doar în scopul pentru care au fost colectate, cum ar fi facturarea și întocmirea contractelor pentru licențele de utilizare a aplicaţiilor furnizate. Aceste date vor fi stocate și după expirarea perioadei de valabilitate a licenței, unele perioade fiind impuse de legislația națională, spre exemplu evidentele financiar-contabile. Datele vor fi păstrate până la primirea unei cereri scrise din partea persoanei vizate.
Datele înregistrate prin intermediul site-ului verticas.ro vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizate în Uniunea Europeană, cu backup local la sediul nostru pe echipament neconectat la internet.

Securitatea datelor cu caracter personal:

Verticas S.R.L. acordă o atenție sporită protejării datelor dumneavoastră și aplică măsuri tehnice adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterării, distrugerii, divulgării sau accesului neautorizat.

Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește datele cu caracter personal:

Retragerea consimțământului- vă puteți retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor daca aceasta se realizează în baza consimțământului dvs.
Dreptul la informare - persoanele vizate pot solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Dreptul la rectificare - persoanele vizate au dreptul de a solicita rectificarea datelor personale colectate prin intermediul site-ului. Solicitarea poate fi formulată în scris (prin email) și va fi efectuată de către operatori în cel mult 15 de zile de la data formulării.
Dreptul de a depune plângere - persoanele vizate pot depune plângere în legătură cu modul de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Actualizări ale Politicii de confidențialitate a datelor:

Verticas S.R.L. își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Politica de confidențialitate a datelor pentru a fi conformă cu legislația națională în vigoare și cu directivele europene.

Ultima actualizare: 02.01.2023